เข้าสู่ Project Follow-up โดยคลิ้กที่ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ:

งบประมาณปี 2562
ลำดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1
กองบริหารงานคณะฯ
2
สาขาพิชไร่
3
สาขาพืชสวน
4
สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
5
สาขาโรคพืชวิทยา
6
สาขากีฎวิทยา
7
สาขาสัตวศาสตร์
8
สาขาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ
9
สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
10
สาขาประมง
   
งบประมาณปี 2561
ลำดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1
สำนักงานคณบดี - ผู้บริหารคณะฯ
2
พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
 • สาขาพิขไร่และเกษตรเชิงระบบ
 • สาขาพืชสวน
 • สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิทยาโรคพืช
 • สาขากีฎวิทยา
 • 3
  สัตวศาสตร์
  4
  ส่งเสริมการเกษตร
  5
  เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  6
  ประมง
     
  งบประมาณปี 2560
  ลำดับ
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  1
  สำนักงานคณบดี - ผู้บริหารคณะฯ
  2
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
 • สาขาพิขไร่และเกษตรเชิงระบบ
 • สาขาพืชสวน
 • สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิทยาโรคพืช
 • สาขากีฎวิทยา
 • 3
  สัตวศาสตร์
  4
  ส่งเสริมการเกษตร
  5
  เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  6
  ประมง
     
  งบประมาณปี 2559
  ลำดับ
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  1
  สำนักงานคณบดี - ผู้บริหารคณะฯ
  2
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
 • สาขาพิขไร่และเกษตรเชิงระบบ
 • สาขาพืชสวน
 • สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิทยาโรคพืช
 • สาขากีฎวิทยา
 • 3
  สัตวศาสตร์
  4
  ส่งเสริมการเกษตร
  5
  เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  6
  ประมง
     

  งบประมาณปี 2558
  ลำดับ
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  1
  สำนักงานคณบดี - ผู้บริหารคณะฯ
  2
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
 • สาขาพิขไร่และเกษตรเชิงระบบ
 • สาขาพืชสวน
 • สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิทยาโรคพืช
 • สาขากีฎวิทยา
 • 3
  สัตวศาสตร์
  4
  ส่งเสริมการเกษตร
  5
  เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  6
  ประมง
     

  งบประมาณปี 2557
  ลำดับ
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  1
  สำนักงานคณบดี - ผู้บริหารคณะฯ
  2
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
 • สาขาพิขไร่และเกษตรเชิงระบบ
 • สาขาพืชสวน
 • สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิทยาโรคพืช
 • สาขากีฎวิทยา
 • 3
  สัตวศาสตร์
  4
  ส่งเสริมการเกษตร
  5
  เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  6
  ประมง
     

  งบประมาณปี 2556
  ลำดับ
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  1
  สำนักงานคณบดี - ผู้บริหารคณะฯ