ปฎิทินกิจกรรม
...

photo
img
ผักแปลงน้อย...ผักแปลงน้อยๆ ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ มข กำลังฟูมฟัก ดูแลรดน้ำพรวนดิน ดึงหญ้า ใส่ปุ๋ย ไล่หนอน สารพัดงานที่บรรจุความตั้งใจ ความใส่ใจ ด้วยความมานะ อดทน เฝ้าประคบประหงม รอวันที่ผักแปลงน้อยนี้จะงดงาม มิใช่เพื่อได้กินได้ใช้เอง มิใช่เพื่อคะแนน แต่เพื่อความเข้าใจในพื้นฐานงานเกษตร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ มุ่งก่อให้เกิดความคิด ความมุ่งมั่น ให้กับตัวเขาเหล่านั้นไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเกษตรไทยในอนาคต .... ...See More