SOCIAL DEVOTION
ข่าวการอุทิศตนเพื่อสังคม

ความร่วมมือกับชุมชน/องค์กรท้องถิ่น / Community relations
ia
 • เปิดตลาด 27 กันยายน 2562 ณ อุทยานเทคโนโลยีเกษตร
 • ส่งมอบป้ายฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ถ่ายทำวิดิโอและสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง
 • ส่งมอบตู้ฟักไข่ ให้เกษตรกรต้นแบบ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตพริกปลอดภัย


 • การจัดประชุมวิชาการ/การจัดการฝึกอบรม/นิทรรศการ/บริการวิชาการ / Conference and training
 • การลงพื้นที่ศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมบริการวิชาการงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2563
 • ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือ กศน.ขอนแก่น อบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer)
 • ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลฯ จัดการประชุมวิชาการเกษตรด้านอ้อย ประจำปี พ.ศ. 2562
 • ia

  กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม / Culture and arts
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง
 • งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานทำบุญประจำปี 2561
 • คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลัง
 • คณะเกษตรฯ มข. รับขวัญน้องใหม่บายศรีสู่ขวัญ มอบเข็มไทด์ – ตุ้งติ้ง
 • >> ข่าวทั้งหมด
  ia  กิจกรรมกับศิษย์เก่า / Alumni's activities
  ia
 • เมื่อวันที่ 3 กรกฎษคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจัดโครงการกาลพฤกษ์รวมใจ โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
 • ขอเชิญครอบครัวเกษตรศาสตร์ มข. ชาวเลือดสีอิฐ มข. กาลพฤกษ์ทุกช่อ ร่วมโครงการ
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนจากศิษย์เก่า รุ่นที่ 11
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16
 • สืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561
 • >> ข่าวทั้งหมด