80
สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ia

  • เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 7012 อาคาร Ag 07 ชุมนุมรักษ์ชีพ (Save life) สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในหัวข้อ “ ปัญหาสุขภาพในกิจกรรมและการปฐมพยาบาล โดย ทีมงานหน่วยปฐมภูมินักศึกษา มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นำโดย คุณกัลยา อารยางค์กูร พยาบาลชำนาญการพิเศษ และ คุณศุภโชค แก้วเกิด นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นักศึกษาที่เจ็บป่วย การใช้ยาที่ถูกต้อง และการช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ โดยมีนักศึกษาในชุมนุมที่เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน โดยมี นายสมโชค เพ็งลี หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นดูแลการจัดกิจกรรมดังกล่าว ... [28/10/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สมโชค / สมโชค
be the first one who like this