357
โครงการศึกษาดูงานสาขาพืชสวน

ia

 • ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาฯ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อ.ดร.รำไพ นามพิลา และนายสมยศ มีทา คณาจารย์พืชสวน นำนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 7 คน และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 58 คน เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการผลิตพืชสวน พื้นที่จังหวัดระยองและนครราชสีมา

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เข้าเยี่ยมชม ‘ศูนย์เลิศพัฒนพฤกษ์’ โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณโชคชัย ธนเมธี กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT LNG รับฟังการบรรยายภาพรวม เยี่ยมชมอาคารควบคุมส่วนกลาง (CCR) เยี่ยมชมศูนย์เลิศพัฒนพฤกษ์ ซึ่งเป็นการใช้พลังงานความเย็นเหลือทิ้งจากการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว LNG มาใช้ในการวิจัยพืชเมืองหนาวและพืชเมืองร้อน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมให้กับนักศึกษา จากนั้นช่วงบ่าย คณะเดินทางเข้าศึกษาดูงานโรงเรือนผลิตไม้ดอก และไม้ผลเมืองหนาว ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง โดยเป็นโครงการนำร่องการใช้ความเย็น และการควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อการผลิตดอกทิวลิป ลิลี่ ไซคลาเมน และไม้ดอกเมืองหนาว ตลอดจนสตรอเบอรี่สายพันธุ์ ‘Harumiki’จากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งผลผลิต โดยเฉพาะผลสดสตรอเบอรี ป้อนเข้าสู่ตลาดห้างสรรพสินค้าพารากอน ขนาดบรรจุ 15 ลูกต่อกล่อง ในราคากล่องละ 1500 บาท ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รับฟังการบบรยายองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดิน การจัดการดินเค็ม เยี่ยมชมนิทรรศการถาวรสวนสืบสานศาสตร์พระราชา จากนั้นเดินทางเข้าดูงาน บริษัทกล้าเกษตร 47 เรียนรู้เทคนิควิธีการในการผลิตกล้าผักเพื่อการค้า การดูแลจัดการและการตลาด

  ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านพืชสวน ต่อยอดแนวคิดและเพิ่มพูนประสบการณ์ สาขาวิชาพืชสวนใคร่ขอขอบพระคุณทุกสถานที่ที่ให้การต้อนรับและความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง ... [26/11/2019]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี / ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
2 people like this