79
คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ทาง เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น KKC News Online

ia

  • เมื่อวันที 16 มกราคม 2563 ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ได้ให้สัมภาษณ์ ทาง เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น KKC News Online เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ในโอกาสนี้ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น KKC News Online เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ด้วย ... [16/01/2020]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
4 people like this