199
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ซึ่งการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและสร้างประสบการณ์จากการศึกษาภาพจริง และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและทักษะของนักศึกษาต่อไป ... [21/02/2020]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
11 people like this