113
คณะเกษตรฯ มข. มอบไข่ไก่ ให้แก่ กรมทหารม้าที่ 7 ค่ายเปรมติณสูลานนท์

ia

  • เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่าและผู้ใจบุญทุกท่าน ได้มอบไข่ไก่จากโครงการ “โรงทานไข่” คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้แก่ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดย ร.ท.จิรภัทร วิเศษศรี ผช.ผอ.4 ม.7 เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้มอบไข่ไก่จำนวน 110 ถาด ซึ่งทางค่ายเปรมติณสูลานนท์ จะได้นำไข่ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป ... [21/05/2020]
    ia

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
9 people like this