...
ด้านสว่าง-ด้านมืด
4 people like this

No. 71

จริงใจและซื่อสัตย์


"Happiness is what you say and what you do are in harmony"
"ความสุขคือ..สิ่งที่เราพูดและสิ่งที่เราทำ..คือเรื่องเดียวกัน"
Mahatma Gandhi