...
หลักการแบ่งปัน
6 people like this

No. 43

ทำจิตใจให้สงบ


"There is a sort of gratification in doing good which makes us rejoice in ourselves"
"ความอิ่มเอมใจจากการทำความดี ทำให้เราปลาบปลื้มกับตัวเอง"
Micel de Montaigne