...
น้ำคว่ำถ้วย
7 people like this

No. 66

ชมเชยคนอื่น


"There is a sort of gratification in doing good which makes us rejoice in ourselves"
"ความอิ่มเอมใจจากการทำความดี ทำให้เราปลาบปลื้มกับตัวเอง"
Micel de Montaigne