เกษตรไม่เคยหมดไฟ...พอพูดถึงเกษตร หลายคนอาจนึกถึง ดิน น้ำ พืช สัตว์ แต่ใครเลย จะนึกได้ว่า เกษตรกับไฟ ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่กำลังทำพิธีบูชาใดๆ แต่ที่เห็นอยู่นี้ รับรองว่าหาดูไม่ได้ง่ายๆ (ก็แหงๆอยู่แล้ว) ส่วน wonder girl ที่ภาพจับได้ทันและเห็นอยู่นี้ เป็นคนของคณะเกษตรศาสตร์เราเอง กำลังซ้อมรับอัคคีภัย ไว้รองรับความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นได้ กล้าตาย กล้าเสี่ยงให้ดูเป็นคนแรก เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่า ไม่เป็นราย ไม่เป็นราย ก็ไม่มีใครอยากจะเชื่อ สาวเจ้าเลยสาธิตให้ดู ก้อ..เกิดเป็นคนเกษตร.. มันต้องทุกกระบวนท่า เจ้าค่ะ...
32 people like this