พี่น้องผองเพื่อน...จะเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นเพื่อน เป็นอาจารย์ หรือศิษย์ เมื่อมีกิจกรรมร่วมกัน บางครั้งมันไม่มีการแบ่งแยก ดูมันกลมกลืนกลมเกลียว เป็นอะไรๆที่หาพบได้เฉพาะเราชาวเกษตรเท่านั้น ภาพนี้ชอบมากเพราะด้วยรอยยิ้มที่ทุกคนส่งให้กับผู้กำลังดูภาพนี้ ยิ่งดูยิ่งมีความสุขจริงๆ...
31 people like this