ปฎิทินกิจกรรม
...

photo
img
แม้ไม่มีใครเห็น..ฉันยังคืนยืนอยู่ได้อย่างทระนง...ตลอดเวลาที่ผ่านมา อาจไม่มีใครสังเกตว่าพรรณไม้นานาที่อยู่หน้าคณะเรานั้นมีความสวยงามและโดดเด่นเป็นสง่าเพียงใด แต่เมื่อยามราตรีมาเยือน พรรณไม้เหล่านี้ที่ถูกสาดส่องด้วยแสงไฟ ชวนให้ตื่นตากับผู้ที่ผ่านไปมา น่าหลงไหล ฃวนให้เก็บไว้เป็นภาพในใจ ตราบใดที่ยังมีสีเขียว มีแมกไม้ยืนต้นชูใบฉันใด คณะเกษตรศาสตร์ มข ยังคงต้องอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ...See More