การได้รับรางวัลของอาจารย์-บุคลากร / Awards
ia
 • อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. คว้ารางวัลระดับนานาชาติ [22/02/2019]
  • ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และ อาจารย์มัลลิกา ศรีสุธรรม พร้อมทั้งนักศึกษาของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 คน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th International Conference on Environmental and Rural Development (10th ICERD) ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรั...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560 [23/05/2018]
  • เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เข้ารับมอบโล่ผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2560 จากงานวิจัย เรื่อง “การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย” จาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานมอบโล่ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 [05/04/2018]
  • เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐม...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. คว้าทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ ประจำปี 2560 [15/03/2018]
  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย พร้อมด้วย ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ และ นายฮิโรชิมา นิคคาคุ ประธานบริหาร บริษัทโทเรอินดัสตรีส์ ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมดิ แอทธินี อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel Bangkok)

   ซึ่งในปีนี้...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากงานประชุม IAPSIP 2018 [13/03/2018]
  • เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นที่มีผลงานและสร้างองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมและแมลงพาหะนำโรค จากสมาคมอ้อยวิชาชีพของภูมิภาคอาเซียน จากที่ประชุม International Association of Professionals in Sugar and Integrated Technology (IAPSIP) 2018 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ [11/08/2017]
  • ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ประธานสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศาตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 13 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการดินแ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับโล่รางวัลในงาน ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2560 [04/04/2017]
  • เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ผู้สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมอเนกป...
  ia
 • บุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับโล่ผู้ร่วมโครงการ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (KKU OER) [16/11/2016]
  • เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเทศบาลเมืองขอนแก่น จัดการแถลงข่าวเปิดตัวคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (KKU OER) ตามโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ eLearning เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่นักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดระบบให้สอดคล้องก...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม จาก สกว. [03/03/2016]
  • เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศุล กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดการประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 โดย ศาสตราจารย์ .ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นประธาน ผลปรากฏว่า ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ และอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับโล่รางวัลในงาน ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2559 [01/03/2016]
  • เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2557 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ผู้สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558 [23/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดงานเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยอาวุโสที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศ และผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสากล ตลอดจนกระตุ้นให้สังคมตระหนักและมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัย ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเท...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมการประชุม ISC 2015 INTERNATIONAL SOIL CONFERENCE [25/09/2015]
  • ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558 กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงานประชุม “ISC 2015 INTERNATIONAL SOIL CONFERENCE Sustainable Uses of Soil in Harmony with Food Security” ณ The Regent Cha Am Resort, Phetchaburi, THAILAND. เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหมู่นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านดินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกระชับความร่วมมือในการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการจัดงานครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ผู้เข...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น [07/08/2015]
  • ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ได้จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง"ยุทธศาสตร์พันธุ์พืชไทย: จะไปทางไหน?" ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้พิจารณามอบรางวัล “นักปรับปรุงพันธุ์พันธุ์ดีเด่น” ประจำปี 2558 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร อาจารย์สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพิจารณาจาก

   ผลงานดีเด่น

   ปรับปรุงพันธุ์พริกใหม่ 16 สายพันธุ์ อาทิ พัน...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ และรับตำแหน่งประธานสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย [03/07/2015]
  • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ และรับตำแหน่งประธานสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม พู่จอมพล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการเสวนาการจัดการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์แดง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ กล...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. คว้า 3 รางวัล จากการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 [30/06/2015]
  • ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ และ สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 11 คน ได้แก่ นางสาวพจนา สีขาว นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ นายจักรพงษ์ กางโสภา นายสุริยา ตราชู นางสาวกิตติวรรณ กล้ารอด นางสาวชนกเนตร ชัยวิชา นางสาวบุปผา สิมมา นางสาววัชลาวลี ทองจันทร์ นางสาวจิราภรณ์ หาญสุริย์ นางส...
  ia
 • ศ.เมธา รับรางวัลนักสัตวศาสตร์อาวุโสดีเด่นแห่งประเทศไทย [13/06/2015]
  • ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักสัตวศาสตร์อาวุโสดีเด่นแห่งประเทศไทย มอบโดย ที่ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 จัดขึ้นวันที่ 9-14 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้จัดหลักร่วมกับอีก 40 สถาบันทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 400 คน ซึ่งถือเป็นบุคคลที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนี้ ต่อจาก ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ที่เคยได้รับในปี พ.ศ. 2555...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 6 คน “กีฬาทะเบียนสัมพันธ์” (Registrar Cup ครั้งที่ 8) [15/05/2015]
  • ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 6 คน “กีฬาทะเบียนสัมพันธ์” (Registrar Cup ครั้งที่ 8) ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ประเภทรุ่นทั่วไป และ ประเภท รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมรุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัลระดับดีเยื่ยมในการประชุมนานาชาติ ที่ฟิลิปปินส์ [19/03/2015]
  • ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท The 6th International Conference on Environmental and Rural Development ซึ่งจัดโดยองค์การนานาชาติ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท (International Society of Environmental and Rural...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก แม่ทัพภาคที่ 2 [09/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน นายสำรวย พลเรือง หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย และนางพจมาลย์ ลาภลือชา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการในการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จาก พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการ ในการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามหลักเ...
  ia
 • งานเชิดชูและแสดงความยินดีนักสัตวศาสตร์ [20/02/2015]
  • เชิญชวนบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรม "เชิดชูและแสดงความยินดีนักสัตวศาสตร์" ในวันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 12.00-16.00 น ณ ลานหน้าภาควิชาฯ เนื่องจากภาควิชาสัตวศาสตร์ มีบุคคลากรที่ออกไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในหลายๆ ด้าน จนสร้างชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นการแสดงความยินดี รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลากร ภาควิชาจึงเห็นสมควรที่จะมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ทั้งนี้ มีอาหารว่างไว้คอยบริการทุกท่าน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะที่มีผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [12/02/2015]
  • คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะที่มีผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ และอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับโล่รางวัลในงาน ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2557 [12/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2557 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ผู้สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์...
  ia
 • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ยอดเยี่ยมในงานสัมมนานักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เนื่องในวาระครบ 72 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [15/12/2014]
  • เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับรางวัล นักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ยอดเยี่ยม จากท่านศาสตราจารย์ จรัญ จันทรลักขณา ในงานสัมมนานักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เนื่องในวาระครบ 72 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดาเป็นผู้อุทิศตนและสร้างผลงานวิจัยทางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนาน และในงานยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ความก้าวหน้าและความสำเร็จด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของประเทศไทย การบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักศึก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน KKU Show and Share ครั้งที่ 7 [26/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน The 7th KKU Show and Share โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงาน ZONE 1 : บริเวณเวทีกลาง มีการเล่าประสบการณ์ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ และการแสดงดนตรี ZONE 2 : บริเวณบอร์ดนิทรรศการ เป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ซึ่งเสนอโด...
  ia
 • คณะเกษตรสาสตร์ มข. ได้รับรางวัล KM Innovation [20/06/2014]
  • ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 สมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย จำนวน 7 มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM ครั้งที่ 25 ขึ้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย และ ในงานดังกล่าวมีการ...
  ia
 • บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์รับรางวัลในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ [29/04/2014]
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร เมธา วรรณพัฒน์ และคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน" ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา การประชุมครั้งนี้มีผู้นำเสนอผลงานกว่า 150 เรื้อง ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 350 ท่าน จาก 40 หน่วยงานทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทาง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องความก้าวหน้าด้าน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2555 [11/03/2014]
  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับดีเลิศ ด้าน Excellence Key Mission : Research จากการนำเสนอผลงานเรื่อง "โครงการเก็บเบี้ยเกษตร" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา เป็นผู้นำเสนอผลงาน และ นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เพชร เป็นตัวแทนรับรางวัล และ ได้รับเกียรติบัตรการผ่านการคัดเลือกให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2555 ด้าน Excellence Key Mission (Service) จากการนำเสนอผลง...
  ia
 • บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัล ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2556 [15/11/2013]
  • บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์รับรางวัลในงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา รองศาสตราจารย์นุชรีย์ ศิริ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัล ในงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2556 ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงความชื่นชมยินดียกย่องและเชิดชูเกียรติแ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลนักวิจัยและพัฒนาพืชไร่วงศ์ถั่วไทยดีเด่น [21/09/2013]
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้รับรางวัลนักวิจัยและพัฒนาพืชไร่วงศ์ถั่วไทย ดีเด่น เนื่องจากมีผลงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสง ระบบการผลิตถั่วลิสงเมล็ดโต และระบบการผลิตถั่วลิสงในระบบควบคุมการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซิน จากนายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในการประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 4 :บทบาทของถั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน จัดขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตรและมหาวิ...
  ia
 • งานวิจัย “ ไหมอีรี่ มข. “ ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 56 ได้รับรางวัล Bronze award [31/08/2013]
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ขึ้น เมื่อวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีสำหรับองค์กรในระบบวิจัย ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อันจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความสนใจและได้รับรางวัล Bronze award จากเลขาธิ...
  ia
 • คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคคลในดวงใจ ประจำปี 2556 จากสโมสรนักศึกษาฯ [28/06/2013]
  • สโมสรนักศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "บุคคลในดวงใจ" ประจำปี 2556 โดยจัดให้ทางกรรมการของสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้วางแนวทางการคัดเลือกร่วมกับนักศึกษาประจำสาขาต่างๆ โดยบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รางวัลนี้ จะมีคุณสมบัติด้านการให้ความสำคัญกับการเป็นครู-อาจารย์ รักการถ่ายทอด มีจริยธรรม และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้วยใจรัก ในปี 2556 มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ 1. ผศ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี (สาขาพืชไร่), 2. ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา (สาขาพืชสวน), 3. ดร.ภ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีข่าวดีเด่น [09/05/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรด้านการเป็นหน่วยงานที่มีข่าวตีพิมพ์เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ อันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทางกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานในการพิจารณา จากคณะหน่วยงานที่มีการนำเสนอข่าวที่หน้าเว็บไซต์ แล้วได้ถูกสื่อหนังสือพิมพ์นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์สูงสุด ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2556 โดยอันดับ 1ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์, อันดับ 2 ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ และ อันดับ 3 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ โ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ [19/03/2013]
  • อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และเป็นนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ ซึ่งจัดมอบให้โดย ภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่มีการเรียนการสอนด้านสัตวศาสตร์/สัตวบาล และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน เมื่อวันที่ 12...
  ia
 • บุคลากรคณะเกษตรฯ มข ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยจากสมาคมสัตวบาลฯ [18/03/2013]
  • ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย เรื่อง “ผลของอายุพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง” นางสาวนริศรา สวยรูป นักวิชาการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคโปสเตอร์ เรื่อง “ผลของการขลิปปากต่อการจิกขนในไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ” นางสาวทองสา บัวสุข นักวิจัยประจำศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม จากสกว. [15/03/2013]
  • เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลในนามหน่วยงานที่ได้รับการประเมินด้านผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับ 5 (ระดับดีเยียม) ในสาขาวิชา Animal Science จากกรรมการประเมินผลงานคุณภาพเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลียีของสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555 [16/02/2013]
  • อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา เรื่อง อิทธิพลของสารผสมยูเรีย-แคลเซียม และแหล่งพลังงานต่อจลศาสตร์ในรูเมนและการผลผลิตโคนม ซึ่งจัดมอบให้โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์ป...
  ia
 • ประกาศนักวิจัยและองค์กรวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 [31/01/2013]
  • เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 ได้ประกาศรายชื่อนักวิจัยและองค์กรวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 ได้รับประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลจากอธิการบดี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย โดยในปีนี้มีรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัลได้แก่ 1. รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านการตีพิมพ์ - ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ 2. รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นด้านการตีพิมพ์ - รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง 3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงนวัตกรรม - รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิ...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรฯ มข.เสนอผลงานคว้ารางวัลระดับดีเยี่ยม ที่ประเทศกัมพูชา [30/01/2013]
  • ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รศ.ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี ดร.ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ ดร.นฤมล แก้วจำปา และ ดร.มงคล ต๊ะอุ่น สังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 คน เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท The 4th International Conference on Environmental and Rural Development จ...
  ia
 • นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข.รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน [24/01/2013]
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 ซึ่งนักวิจัยศูนย์วิจัย TROFREC โดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ได้รับรางวัล นักวิจัยเกียรติคุณสารสินและรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน และ ศูนย์วิจัยและ...
  ia
 • บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ได้รางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ [21/01/2013]
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 ซึ่งบุลากรของคณะเกษตรศาสตร์ต่างได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย ดังนี้ - คณะเกษตรศาสตร์ ได้รางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ ซึ่ง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ - รางวัลผู้บริหารดีเด่นสำหรับผ...
  ia
 • นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข.รับโล่เกียรติยศรางวัลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2555 [30/12/2012]
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) และ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ พร้อมด้วยทีมนักวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.สจี กัณหาเรียง และ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555 จากผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง)ในผลงานวิจัยก...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.รับรางวัลThe First Prize for First Runner-Up [27/12/2012]
  • ทีมงานวิจัย Yield Response of Eri Silkworm (Samia ricini D.) on Major Food Plants in Thailand รับรางวัลThe First Prize for First Runner-Up ในการประชุมThe 7th International of Wild Silk Moth and Silk รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ สาขากีฏวิทยา พร้อมทีมงานวิจัยประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ สาขาโรคพืชวิทยา นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์สอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร และนายกมล อภินาคพงศ์ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะ...
  ia
 • บุคลากรคณะเกษตรฯ มข. รับรางวัล เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น [16/11/2012]
  • บุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติพร้อมรับโล่ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการสรรหา กลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ให้แก่บุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่าง...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2555 [12/11/2012]
  • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2555 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากผู้แทนพระองค์ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ จะเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพิธีบัณฑิตมุทิตาสถาบัน วันซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ ศ.พญ.รัตนวดี ณ นคร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอน...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.ได้รับการเชิดชูเกียรติ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมจากวุฒิสภา [07/11/2012]
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีผลงาน ในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ จากนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 07.30-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามทีประธานวุฒิสภาได้แต...
  ia
 • อาจารย์สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี 2555 [05/11/2012]
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อุทิศเวลาให้แก่ราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรแก่การยกย่อง แบ่งเป็นบุคลากรตำแหน่งวิชาการ และบุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 2 รางวัล เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” เป็นเหรียญที่ระลึกทองคำพร้อมโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 ที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2555 ที่จะถึงนี้ โดยบุคลากรตำแหน่งวิชาการที...
  ia
 • อาจารย์สาขาทรัพยากรฯ คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัล Best Presentation Award ประเทศญี่ปุ่น [30/10/2012]
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย สังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ทางพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและเคมีสิ่งแวดล้อม ในการประชุมระดับนานาชาติ The 2012 Society of Environmental Toxicology and Chemistry Asia Pacific Annual Meeting (SETAC AP 2012) : Learning from History and Advancing Science to build a...