4065
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุม Mekong Forum 2015 และเป็นวิทยากรบรรยาย Modernizing GMS

ia

  • เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดในงาน Mekong Forum 2015 ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “ปรับโฉมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015” ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท โฮเทล ภายในงานได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยผู้มีเกียรติหลายท่าน อาทิเช่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ท่านโสก สีพนา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แห่งรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งภายในและต่างประเทศในหลายสาขาอาชีพ ตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบายระดับสูง นักธุรกิจ นักวิชาการ นักปฏิบัติงานเชิงพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนผู้ที่สนใจทางด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นจำนวนกว่า 200 คน พร้อมนี้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ยังได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในเรื่อง Livestock Production: Agro–Business in the GMS ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้ซักถามเป็นจำนวนมาก ... [11/07/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
477 people like this