3519
ติดตามความก้าวหน้าการบริการวิชาการค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา พร้อมด้วยนายวัชชิระ สอนผา และนายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา ได้ติดตามความก้าวหน้าการบริการวิชาการค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น ในเรื่องการปลูกมะนาว พบว่า ต้นมะนาวแสดงอาการใบเหลือง ต้นไม่เจริญเติบโต รวมถึง ข่า ชะอม พืชผักสวนครัวแสดงอาการใบเหลืองเช่นกัน ส่วนพ่อแม่พันธุ์ไก่ที่ได้มอบให้ไปจำนวน 10 คู่ พบว่าถูกสุนัขเข้าไปกินเหลือพ่อพันธุ์ไก่เพียง 1 ตัว แม่พันธุ์ 2 ตัว ซึ่งทางค่ายศรีพัชรินทรต้องการให้ทางคณะเกษตรศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของมะนาวให้เป็นการด่วน ... Link [10/07/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
295 people like this