4775
ช่อง7 ให้ความสนใจ “ไหมอีรี่” ชี้ช่องทางทำมาหากิน ผ่านรายการ1สมอง2มือ

ia

 • กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้รับความสนใจจาก บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ผู้ผลิตรายการหนึ่งสองสองมือ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ และทีมงาน นำทีมงานรายการ “หนึ่งสมองสองมือ” ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไหมไทย หมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยมี สมาชิกกลุ่มทอผ้าหมู่บ้านหนองหญ้าปล้องผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เข้าร่วมรายการและให้ความรู้ ร่วมกับพิธีกรรายการ คือ คุณไทค์ เอกพันธ์ บันลือฤทธิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมกับพิธีกรดารารับเชิญอีกหนึ่งท่าน ซึ่งในตอนออกอากาศของไหมอีรี่ นี้ ได้รับเกียรติจาก คุณซัน พิชยดนย์ พึ่งพันธ์ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงไหมอีรี่ตั้งแต่ต้น จนถึงขบวนการ การทำผลิตภัณฑ์สิ่งทอ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์งานวิจัยของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่สังคมอีกด้วย

  รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านไหมอีรี่ ได้พาทีมงานเยี่ยมชมนิทรรศการ และลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “หนึ่งสมองสองมือ” และได้ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สาธารณะ ตั้งแต่การเพาะเลี้ยง การค้นหาพืชอาหารชนิดใหม่ๆของไหมอีรี่ การประดิษฐ์เครื่องผลิตเส้นไหมนวัตกรรม การทำผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ทั้งในระดับหัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมโรงงาน อาหารปลอดภัยและอาหารแปรรูป เครื่องสำอาง ตลอดจนการใช้มูลไหมอีรี่เป็นปุ๋ยและควบคุมโรคพืช จึงเป็นการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรชนิดที่ไม่มีเศษเหลือทิ้ง (zero waste) นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพันธุ์ไหมอีรี่ “ทนร้อน-จัมโบ้” เพื่อตอบรับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน การจัดแถลงข่าวดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดแสดงที่เน้นเป็นงานวิจัยใกล้ตัว เข้าใจง่าย จับต้องได้ ปรับใช้ได้ตรงกับวัตถุดิบในชุมชน ใช้พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

  รายการ “หนึ่งสองสองมือ” มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการแนะนำให้ผู้ชมทางบ้าน ได้รู้จักอาชีพของคนไทยที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพของคนไทยที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพที่ประสบความสำเร็จจากหนึ่งสมองสองมือ ของผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ รวมถึงเปิดโอกาส ให้พิธีกรได้ร่วมลงมือทำหรือมีส่วนร่วมในอาชีพนั้นด้วยตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่าง ให้เกิดการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับผู้ชมทางบ้านในการประกอบอาชีพ โดยมี คุณไทค์ เอกพันธ์ บันลือฤทธิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมกับพิธีกรดารารับเชิญอีกหนึ่งท่าน โดยมีความยาวของรายการประมาณ 22 นาที

  สามารถติดตามรับชมรายการ “หนึ่งสมองสองมือ” ซึ่งจะออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ใน วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 15.30-16.00 น. ... [14/07/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: บริพัตร ทาสี / บริพัตร ทาสี
478 people like this