3600
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมแนะนำหลักสูตร ในงาน Alist Education Expo 2015

ia

  • ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแนะนำหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ในงาน Alist Education Expo 2015 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    สถาบัน Alist. Education ได้จัดงาน Alist Education Expo 2015 ซึ่งเป็นการติวข้อสอบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคอีสาน ในการนี้ งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ... [26/07/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ชัชชนี
342 people like this