3123
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากเวียดนาม

ia

  • เมื่อวานนี้ (3 สิงหาคม 2558) เวลาประมาณ 15.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำคณะนักวิจัย จาก Vietnam National University (VNUA) (ชื่อเดิม Hanoi University) ประกอบด้วย Assoc.Prof.Vu Dinh Ton, Dean of Faculty of Animal Science , Prof.Tran Duc Vien, Fomer Rector of VNU, Dr.Do Duc Luc, Head of Department of Animal Breeding and Genetics, Faculty of Animal Science, Dr.Pham Kim Dang, Head of central laboratory, Faculty of Animal Science และ Dr.Nguyen Huu Cuong, Senior expert of Department of Science and Technology for Economic Technical Branches, MOSTประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของห้องปฎิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอน ... [04/08/2015]
    ia

  • Reported/Photo by: Woranuch M. /
351 people like this