8640
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2556

ia

  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดงานวันโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2556 กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน 60 ไร่ ภายใต้คำขวัญการจัดงานที่ว่า “โคเนื้อ-กระบือไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” และกำหนดจัดพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปภายในบริเวณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงาน ... [25/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
903 people like this