7665
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น

ia

 • ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ได้จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง"ยุทธศาสตร์พันธุ์พืชไทย: จะไปทางไหน?" ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้พิจารณามอบรางวัล “นักปรับปรุงพันธุ์พันธุ์ดีเด่น” ประจำปี 2558 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร อาจารย์สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพิจารณาจาก

  ผลงานดีเด่น

  ปรับปรุงพันธุ์พริกใหม่ 16 สายพันธุ์ อาทิ พันธุ์ยู่ยี่ 80, ห้วยสีทนกาลพฤกษ์, จินดานิล 80, อัคนีพิโรธ, ยอดสนเข็ม 80, ช่อจินดา เป็นต้น ซึ่งแต่ละพันธุ์ต่างมีความเผ็ดร้อนแตกต่างกัน

  ปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาว จำนวน 1 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์หยกขาว

  ปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ จำนวน 10 พันธุ์ อาทิ พันธุ์มณีสยาม 80, โกลเด้นปริ๊นเซส, แบล็คเลดี้, เรดเลดี้, มณีทับทิม, มณีอำพัน ซึ่งแต่ละพันธุ์มีความหลากหลายของสี และรสชาติ

  ผลงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

  เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยี การผลิตมะเขือเทศ ผักเศรษฐกิจ การปลูกผักสวนครัวและการปลูกผักปลอดภัย และการจัดนิทรรศการแสดพันธุ์พริกและผลิตภัณฑ์ในงานประชุมต่างๆ ในงานเกษตรในระดับภาคและระดับประเทศ

  พริกพันธุ์ยอดสนเข็ม 80 และอัคนีพิโรธ นำไปใช้ในผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดเมื่อย นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรร่วมกับ ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ใช้พริกพันธุ์ห้วยสีทนกาลพฤกษ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกชนิดต่างๆ จำหน่ายสร้างรายได้ ในเขต จ.นครราชสีมา และ จ.สกลนคร อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ใช้เชื้อพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป ... [07/08/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร / รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
786 people like this