4976
ขอเชิญร่วมมุฑิตาจิต รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ

ia

  • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมมุฑิตาจิต รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ แทนคำขอบคุณจากใจชาวส่งเสริมการเกษตร วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล (ติดสนามบินขอนแก่น) ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043202495 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร http://ag.kku.ac.th/Extension ... Link [11/08/2015]    ia

  • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวัฒน์ / นายไพศาล เอกวัฒน์
576 people like this