2279
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบเงินทุนการศึกษา ทุนดุสิต โคตรวงษา

ia

  • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบเงินทุนการศึกษา “ทุนดุสิต โคตรวงษา” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบทุน และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ เป็นตัวแทนคุณดุสิต โคตรวงษา ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 11 มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ซึ่งได้มอบทุนให้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [20/08/2015]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
264 people like this