4937
สัตวศาสตร์จัด Senior Countdown ปี 2

ia

  • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม อาจารย์พบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งถือเป็นการจัด Senior Countdown เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนภาคสุดท้าย ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 นอกจากนี้ ในยังได้ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเชิงวิชาการ ระดมความคิด สิ่งที่คาดหวัง และสิ่งที่นักสัตวศาสตร์พึงจะมี เพื่อให้นักศึกษาได้ตื่นตัว และเติมเต็มส่วนที่ตนเองยังขาด ในกิจกรรมนี้มีนักศึกษาและอาจารย์/บุคลากรเข้าร่วม กว่า 100 คน ... [21/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์ / ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์
599 people like this