5725
มุฑิตาจิต รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ ด้วยรักจากใจชาวส่งเสริมการเกษตร

ia

  • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศิษย์เก่าและศิษย์ปุัจจุบัน ได้จังานเพื่อแสดงมุฑิตาจิต รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ ภายใต้งานชื่อ ด้วยรักจากใจ ชาวส่งเสริมการเกษตร ณ ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและความผูกพันธ์ ต่ออาจารย์ ทั้งนี้มีผู้ร่วมงานกว่า 200 คน และในโอกาสนี้ อาจารย์ชัยชาญ ได้มอบหนังสือที่ท่านได้เขียนไว้ มอบให้แด่ผู้ร่วมงานทุกคนด้วย ... [02/09/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวัฒน์ / นายไพศาล เอกวัฒน์และนายปรีชากรณ์ อิ่มเจริญ
568 people like this