5393
นักศึกษาสัตวศาสตร์ชนะเลิศระดับอาเซียน

ia

  • ตามที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน "ทักษะทางด้านการเกษตรของนักศึกษาระดับอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2558 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ นายมหาราช มาตรา นางสาวฤทัยพร ราชมัคร และนางสาวกมลมาศ ดาแก้ว โดยมีนายกิตติพล วงศ์พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรเป็นผู้ควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันทักษะต่างๆ ทางด้านสัตวศาสตร์ เช่น การทำวัคซีน การตอนสุกร การตัดสินแพะ การตอบปัญหาทางการเกษตร และการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบการแข่งขันโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และมีกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน เข้าร่วมอาทิเช่น ประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม และมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ตัวแทนจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สองประเภท คือ การแข่งขันตอบปัญหาทางสัตวศาสตร์ และการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ ส่วนทักษะการทำวัคซีนสัตว์ปีกได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาควิชาสัตวศาสตร์จึงใคร่ขอแสดงความชื่นชมกับความสำเร็จในครั้งนี้ ... [25/09/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์ / ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์
659 people like this