6772
ศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 23 มอบอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการ

ia

  • เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ ในการรับมอบอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการ (ใบมีดผ่าตัด) โดย นายสมศักดิ์ จารุเฉลิมรัตน์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 23 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่ไลน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการ (ใบมีดผ่าตัด) จำนวน 70 กล่อง รวมมูลค่าประมาณ 60,000 บาท ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการมอบอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนด้านพืชและด้านสัตว์ได้นำไปใช้ประโยชน์ และส่งผลสู่การรู้จักการใช้เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการด้วย ... [26/10/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: สมโชค เพ็งลี / สมโชค
652 people like this