8602
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556

ia

  • ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมอบหมายให้ นายกัมพล ไทยโส นักวิชาการเกษตร นายธนากร เฉื่อยฉ่ำ พนักงานการประมง และ นายสมหวัง กูกขุนทด นักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการประมงอีกจำนวน หนึ่ง ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอน้ำพอง จัดนิทรรศการและกิจกรรมการประมง เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นิทรรศการและกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานเป็นไปในลักษณะของการให้ความรู้และความสนุกสนาน เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ที่ว่า รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการด้านการประมง การแสดงบนเวที แจกสมุด ดินสอดำ ดินสอสี และไม้บรรทัด แจกพันธุ์ปลาสวยงาม แจกขนม การแข่งขันเล่นเกมส์มหาสนุก โดยให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ... [19/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
862 people like this