2617
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบเมล่อนจากชุมนุมพืชผักสู่ความเป็นเลิศ

ia

  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบเมล่อนซึ่งเป็นผลผลิตชุดแรก จากนายสุรศักดิ์ เปรมประยูร ประธานชุมนุมพืชผักสู่ความเป็นเลิศ และสมาชิกชุมนุม ณ ห้องรับรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [11/11/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์,ปิยะฉัตร เชยชุ่ม
297 people like this