5195
คณบดีคณะเกษตรฯ มข.ต้อนรับปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อวยพรปีใหม่

ia

  • เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 15.45 น. ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ น.สพ.ปฏิวัติ คุณดิลกพจน์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมผู้บริหาร ที่เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าไข่สด เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 พร้อมร่วมสนทนา การบูรณาการสร้างองค์ความรู้ และความร่วมมือในด้านต่างๆร่วมกัน ... [28/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
488 people like this