4713
เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน

ia

  • เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

    โดยในโครงการดังกล่าวได้เชิญ คุณชาตรี แจ้งการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารในพื้นที่เขตภาคอีสาน กล่าวต้อนรับนักศึกษา

    และคุณชยากร โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและการสร้างเครือข่าย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน โดยได้รับความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ... ... [17/11/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สมโชค เพ็งลี / สมโชค
528 people like this