3405
คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ AGGIE JOB FAIR ครั้งที่ 6

ia

  • เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกาา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ AGGIE JOB FAIR ครั้งที่ 6 กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

    โดยมีสถานประกอบการจำนวน 9 แห่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ นำเสนอสถานประกอบการและรับสมัครนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทำงานร่วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นจำนวนมาก ... [21/11/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: สมโชค เพ็งลี / สมโชค
385 people like this