4919
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลล้มโค งานวันเกษตรสุรนารี 2559

ia

 • เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ส่งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการล้มโคชิงถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในงานวันเกษตรสุรนารี'2559 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2559

  มีเจ้าหน้าที่ ประกอบไปด้วย นายดำรงรักษ์ รักวงศ์ฤทธิ์ นักวิชาการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์, นายปฐมพงศ์ หล้าคำ นักวิชาการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์, และนายชานนท์ ทองดี พนักงานการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์

  และมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันล้มโค จำนวน 6 คน

  ทีมชาย 1 ทีม ประกอบไปด้วย

  1.นายสุวัฒน์ เหล่าคนค้า ภาควิชาสัตวศาสตร์ ปี 3

  2.นายนรัฐ อุปราเรืองโรจน์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ปี 3

  3.นางสาวกันต์ฤทัย ทวีวิจิตรกุล ภาควิชาสัตวศาสตร์ ปี 3

  ทีมหญิง 1 ทีม ประกอบไปด้วย

  1.นางสาวกันต์ฤทัย ทวีวิจิตรกุล ภาควิชาสัตวศาสตร์ ปี 3

  2.นางสาววิมลวรรณ ปิ่นเจริญ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ปี 3

  3.นาางสาวเบญจวรรณ ช่างปัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 5

  และในการนี้ ผู้เข้าแข่งขันประเภททีมหญิง ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ห์รางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ... [12/01/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3
 • Reported/Photo by: สมโชค เพ็งลี / ดำรงรักษ์
569 people like this