2833
โครงการแก่งละว้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร

ia

  • เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-16.00 น. โครงการแก่งละว้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การทำปลารมควันและการทำปลาส้มผูก" ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญได้มีความรู้ และสามารถทำปลารมควัน และปลาส้มผูกได้ ซึ่งปลารมควัน และปลาส้มผูก ถือเป็นการแปรรูปอาหารจากปลาอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ... Link [06/01/2016]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
346 people like this