1835
ต้อนรับคณะของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์

ia

  • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา,หัวหน้าภาควิชา รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง,ผศ.ดร.ธีรชัย หายทุกข์ ให้การต้อนรับ คุณศุภชัย เจียวรนนท์ พร้อมคณะบริษัทเจริญโภคภัณฑ์จำกัด(มหาชน)เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงการไก่ไข่ Evaportive cooliing system ที่ทางบริษัทได้มอบให้ภาควิชาสัตวศาสตร์ เมื่อปี2539 เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุม 1คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [21/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: aphichai wannapat / aphichai wannapat
260 people like this