2254
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ia

  • เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย หายทุกข์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะจำนวน 20 คน เข้าพบผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ และภาควิชาสัตวศาสตร์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการไก่ไข่ Evaportive Cooling Systems ที่ทางบริษัทฯ ได้มอบให้กับภาควิชาสัตวศาสตร์ เมื่อปี 2539 ให้สามารถใช้งานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และงานบริการวิชาการแก่สังคม สำหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ การผลิตไก่ไข่ในระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน (Evap) ให้กับนักศึกษา เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [21/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
372 people like this