3527
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ

ia

 • เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้จัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market-R2M) ในระดับประเทศ ประจำปี 2558 ของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด (Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel) จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักศึกษา 20 ทีมจาก 13 มหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นประธานเปิดงาน

  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาบุคคลทั่วไป และนักวิจัย ด้วยกิจกรรมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ผ่านแผนธุรกิจ และแผนการตลาดของผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นการต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์สร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งสามารถสานต่อให้เป็นรูปธรรมในอนาคตได้ด้วยบริการสนับสนุนต่างๆ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ เช่น การบ่มเพาะธุรกิจ เทคโนโลยี การสนับสนุนทางเทคโนโลยี การตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น

  ในโอกาสนี้ ทีม Forget Me Not มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรม "แคปซูลดิลลีเนีย (ต้านอัลไซเมอร์)" ผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ฉวีราช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายทอดแผนธุรกิจโดยนักศึกษา ประกอบด้วย

  1.นายวรชัย พริ้งเพราะ คณะเกษตรศาสตร์

  2.นางสาวจรีรัตน์ พันธผล คณะวิทยาการจัดการ

  3.นายอภิวัฒน์ จารุรัตน์อาภา คณะวิทยการจัดการ

  4.นายจิรโชติ ตวงศิริทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ

  โดยรายละเอียดผลงานวิจัย คือ แคปซู,ดิลลีเนียต้านอัลไซเมอร์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ทำมาจากสมุนไพรสกัดแท้ 100% ไม่เจือสีสังเคราะห์ ไม่ใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย ได้ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ว่าไม่มีพิษกับมนุษย์ทั้งในระดับเซลล์และดีเอ็นเอและไม่มีผลข้างเคียงในมนุษย์ มีประสิทธิภาพที่ดีและมีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีขายปัจจุบันและที่สำคัญคือความปลอดภัยเพราะผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติโอกาสทางการตลาด

  โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลได้แก่

  รางวัลชนะเลิศ ทีม MH Fusion ชื่อผลงาน น้ำลายเทียม Mouth Me จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 ที่ม 4G+ ชื่อผลงาน แผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนังและแผ่นหนัง จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ทีม Forget Me Not จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [03/02/2016]

  ia .ia2 .ia3

 • Reported/Photo by: สมโชค เพ็งลี / วรชัย พริ้งเพราะ
456 people like this