1349
คณบดีคณะเกษตรฯ มข. ร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559

ia

  • เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เลขานุการที่ประชุมประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ และนางพิชญาพร เชื้อสาวถี ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... [01/03/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / นายสงัด ปัญญาพฤกษ์
186 people like this