1771
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559

ia

  • ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน"มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559" (Regional Research Expo) พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงเสวนาเรื่อง "วิจัยทางการเกษตรอย่างไร เพื่อนำมาสู่ารพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ... [11/03/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: ญาณิศา แสงสอดแก้ว / ญาณิศา แสงสอดแก้ว
290 people like this