1247
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวิจัยในรายการรอบรั้ว มข. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 103 วิทยุสถาบัน มข.

ia

  • เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ประชาสัมพันธ์งานวิจัยเรื่อง จิ้งหรีดแปรรูป ในรายการรอบรั้ว มข. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 103 วิทยุสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [26/05/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: รัชฎาวรรณ วัฒนสุข / รัชฎาวรรณ วัฒนสุข
193 people like this