1106
คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559

ia

  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณบดี และตัวแทนคณบดีสาขาการเกษตร และกล่าวเปิดการประชุม ในครั้งนี้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณบดี และตัวแทนคณบดีสาขาการเกษตร จาก 33 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    และในช่วงบ่ายคณะเกษตรศาสตร์ มข. นำโดย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้นำคณบดี และตัวแทนคณบดีสาขาการเกษตร เดินทางไปศึกษาดูงานขบวนการผลิตและการจัดการอย่างครบวงจร ณ โรงงานน้ำตาลขอนแก่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ... [29/06/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
196 people like this