1951
คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการการเขียนเอกสารประกอบคำสอน/หนังสือ/ตำราเกษตร ณ ภูเรือ รีสอร์ท จ.เลย

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการการเขียนเอกสารประกอบคำสอน/หนังสือ/ตำราเกษตร ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ ภูเรือ รีสอร์ท จังหวัดเลย โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 17 ท่าน ... [01/07/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: หน่วยบริหารการวิจัย / หน่วยบริหารการวิจัย
350 people like this