952
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว

ia

  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป. ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการเรียนการสอน และเจรจาถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุม 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [26/07/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
155 people like this