1887
คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่รางวัล คณะฯที่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเฉลี่ยสูงสุด ปีการศึกษา 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกาา 2559 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะฯเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ นายไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติบัตร นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนสูงสุด ประจำคณะเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.75 รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

    และนอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ยังได้รับโล่รางวัล คณะฯที่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเฉลี่ยสูงสุด ปีการศึกษา 2558 ... [08/09/2016]

    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: สมโชค เพ็งลี / สมโชค เพ็งลี
367 people like this