2099
ฝึกอบรมนักศึกษาส่งเสริมการเกษตร เสริมสร้างความเป็นผู้นำ

ia

  • นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร เข้ารับการฝึกอบรมความเป็นผู้นำ เสริมสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม

    เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 4 จำนวน 34 คน เข้ารับการฝึกอบรมความเป็นผู้นำ ณ มณฑนทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ได้รับความรู้จากวิทยากรที่เป็นครูฝึกทหาร จากส่วนการศึกษา ประจำมณฑนทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการฝึกอบบรมทางการเกษตร ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนักศึกษาสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนได้เป็นอย่างดี ... [11/09/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวัฒน์ / นายไพศาล เอกวัฒน์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4
383 people like this