2123
น้อมวันทา บูชาครู นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมพิธีไหว้ครู

ia

  • น้อมวันทา บูชาครู วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

    นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม อาคาร Ag08 ชั้น 5 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและเคารพจากลูกศิษย์ที่ระลึกถึงคุณงามความดีของคณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ หัวหน้าภาควิชาฯ รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ ได้มอบใบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาจำนวน 7 คน ดังนี้ 1. นายวีรยุทธ ปัตถามัง เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนและรุ่นน้อง 2. นายณัฐพล แพงอ่อน เป็นผู้ดำเนินการกิจกรรมดีเด่นของภาควิชาฯ 3. นางสาวมณจิรา เกตุประสิทธิ์ เป็นผู้ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร 4. นายปุณภณ เทพคำมี เป็นผู้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์ 5. นางสาวสุจิตรา ตั้งชัยภูมิ เป็นผู้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์ 6. นางสาวกรรณิการ์ ชื่นตา เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 7. นางสาวนัจรีญา โมรีรัตน์ เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ม. เชียงใหม่ ... [14/09/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ไพศาล เอกวัฒน์ / นักศึกษาชั้นปีที่ 3
388 people like this