792
สำนักงานคณบดีคณะเกษตรฯ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

ia

  • เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 11.30 – 15.00 น. สำนักงานคณบดีคณะเกษตรฯ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน มีคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [20/09/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
102 people like this