2717
คณะเกษตรฯ มข. จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ที่พ่อปลูก ภายใต้โครงการปรับปรุงสวนกวี จุติกุล

ia

 • เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ที่พ่อปลูก ภายใต้โครงการปรับปรุงสวนกวี จุติกุล โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 คน ณ สวนกวี จุติกุล อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  นายรักติ ญวนกระโทก นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. กล่าวว่า “สวนกวี จุติกุล เป็นสวนป่าที่มีความสวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธรรมชาติ มีทำเลที่ตั้งติดอยู่กับอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร และบริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร ซึ่งปัจจุบันได้ชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากขาดบุคลากรและงบประมาณในการบำรุงรักษา ด้วยเหตุนี้ สมาคมศิษย์เก่า และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ริเริ่มโครงการปรับปรุงสวนกวี จุติกุล ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงดูแลรักษาพื้นที่ให้เป็นสถานที่แห่งความสวยงาม เป็นศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ เสริมภูมิทัศน์ของอาคารสิริคุณากร ทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ โดยเฉพาะต้นกัลปพฤกษ์ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

  รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี กล่าวว่า “กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่พ่อปลูก ภายใต้โครงการปรับปรุงสวนกวี จุติกุล เป็นกิจกรรมที่คณาจารย์และนักศึกษารวมไปถึงบุคลากรและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข. รวมกว่า 200 คน ร่วมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูก บริเวณด้านหน้าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิด มข. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2510 เป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาว มข.อย่างมาก และตั้งแต่นั้นมาทุกคนต่างน้อมนำกระแสพระราชดำรัสและร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้วยการเจริญรอยตามพระองค์ท่าน และปฏิบัติตามแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ในเรื่องการปลูกต้นไม้ จึงได้กำหนดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระองค์ท่าน ต้นกัลปพฤกษ์หลายร้อยต้นที่ชาว มข.ร่วมกันปลูกภายในสวนกวี จุติกุล เป็นการปรับปรุงสวนแห่งนี้ให้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำ และที่สำคัญคือการปลูกต้นไม้ที่พ่อปลูก ซึ่งจะเติบใหญ่ขึ้นในวันข้างหน้าภายใต้พระบารมีของพระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหน และยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไป” ... [04/11/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
428 people like this