1444
ขอเชิญเข้าร่วมงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย การลงแขกเกี่ยวข้าวและพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว

ia

  • ขอเชิญเข้าร่วมงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย การลงแขกเกี่ยวข้าวและพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ในวันที 23 และ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ แปลงฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [21/11/2016]
    ia

  • Reported/Photo by: /
342 people like this