1551
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง MEGA 4 : Molecular Evolutionary Genetics Analysis

ia

  • วันนี้เวลาประมาณ 09.30 น. รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี Associate Professor Masahide Nishibori จาก Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ รศ.ดร.สุภร กตเวทิน พร้อมด้วย นักศึกษา ป.เอก ป.โท นักวิจัย ของคณะเกษตรศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างคับคั่ง ... [30/11/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: วรนุช มรรควัลย์ / วรนุช มรรควัลย์
244 people like this