1422
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะแกนนำหมู่บ้าน สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะแกนนำหมู่บ้าน สปป.ลาว จำนวน 10 คน ใน “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลาว-ไทย” จากเมืองไซธานี แขวงนครเวียงจันทร์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ สังกัดสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้มี 2 ท่านด้วยกัน ได้แก่ นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนการทำการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่จำกัด ซึ่งได้รับความรู้ในเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์ การตอนกิ่งมะนาว การปลูกผักแบบดาวล้อมเดือน และการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ในพื้นที่ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ... [14/12/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
310 people like this