650
คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน สถานีวิทยุ FM 103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการรอบรั้ว มข. ทางสถานีวิทยุ FM 103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 29 มกราคม 2560 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย และในโอกาสนี้ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ สถานีวิทยุ FM 103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ด้วย ... [16/01/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
115 people like this